1/35 Russian Medium Tank T-54B Late

[TAK02055]

Takom - 1/35 Russian Medium Tank T-54B Late

Etat du stock:
En stock
En stock


Prix GDKits.com: CHF 62.80
Add 1/35 Russian Medium Tank T-54B Late to facebook Add 1/35 Russian Medium Tank T-54B Late to del.icio Add 1/35 Russian Medium Tank T-54B Late to Digg Add 1/35 Russian Medium Tank T-54B Late to Reddit
Panier
Aucun article dans le panier
Langues
Francais Deutsch Italiano English
Devises
Média sociaux