1/72 Nieuport Ni-11 Bb Italian Aces, 3x camouflages

1/72 Nieuport Ni-11 Bb Italian Aces, 3x camouflages

CHF 12.50

Descrizione

KOVOZAVODY PROSTEJOV - 1/72 Nieuport Ni-11 Bb Italian Aces, 3x camouflages