1/72 Leonardo M-345

1/72 Leonardo M-345

CHF 16.75

Descrizione

KOVOZAVODY PROSTEJOV - 1/72 Leonardo M-345 (3x camouflages)