1/72 Nieuport Ni-16 Other services

1/72 Nieuport Ni-16 Other services

CHF 12.50

Description

KOVOZAVODY PROSTEJOV - 1/72 Nieuport Ni-16 Other services, 3x camouflages