1/72 LVG C.VI In Other Service

1/72 LVG C.VI In Other Service

CHF 14.35

Description

KOVOZAVODY PROSTEJOV - 1/72 LVG C.VI In Other Service 3x camouflages