1/72 Avia B-3 Bull Military

1/72 Avia B-3 Bull Military

CHF 11.30

Description

KOVOZAVODY PROSTEJOV - 1/72 Avia B-3 Bull Military (3x camouflages)